βασιλικός


βασιλικός
3 царский

Ancient Greek-Russian simple. 2014.